De werkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers die zich gedurende het hele jaar bezighoudt met Kinderkamp Borsele. De werkgroep bestaat op dit moment uit elf leden, dit kan variëren maar in verband met stemmingen moet het aantal werkgroepleden oneven zijn.

De voorzitter houdt de grote lijnen in de gaten en zit de maandelijkse vergaderingen voor.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting, doet de subsidieaanvragen en zorgt dat facturen verstuurd en betalingen gedaan worden.

De secretaris zorgt dat alle leden de stukken voor de maandelijkse vergaderingen tijdig ontvangen en regelt de werving van stafleden voor de kampweken.

De kindercoördinator is aanspreekpunt voor vragen van ouders voorafgaand aan de kampweken. De kindercoördinator verzamelt de aanmeldformulieren van de kinderen en zorgt dat er een loting plaatsvindt als er te veel kinderen voor een week zijn aangemeld.

De materiaalgroep onderhoudt de tenten en zorgt voor de keuken en sanitaire voorzieningen voor kamp, de meeste materialen zijn opgeslagen in een schuur in Borssele. Ook spelen ze een belangrijke rol in de coördinatie van het opbouwen en afbreken van het kampterrein. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de verhuur van de tenten buiten de kampweken om.

De publiciteitsgroep zorgt dat de scholen in de gemeente Borsele in april bezocht worden om de kinderen te vertellen over Kinderkamp Borsele. Verder proberen zij om kamp bij de media onder de aandacht te brengen en wordt de website door hen bijgehouden.

De werkgroep vraagt bij grote activiteiten vaak de hulp van extra vrijwilligers om hen te helpen. Dit gaat om bijvoorbeeld het schminken op het straatfestival of bij andere evenementen, het uitvoeren van extra klussen in de schuur op werkzaterdagen en het bezoeken van de scholen tijdens de kinderwerving.

 

Wij gebruiken cookies zodat we jullie een goede website kunnen bieden.