Heen- en terugreis

Op de maandag van vertrek verzamelen alle ouders en kinderen om 09.00 uur in ’s Gravenpolder op de parkeerplaats bij de speeltuin, tegenover het verenigingsgebouw aan de Poelvoordestraat. Vandaar uit vertrekken we naar de kerk in Oostelbeers waar we worden ontvangen door staf. Daarna rijden we gezamenlijk naar het kampterrein. Op het kampterrein wordt u ontvangen met koffie/thee en limonade voor de kinderen. Daarna kunt u met de kinderen de tent gaan inrichten. Dit alles neemt ongeveer een uur in beslag. Op de zaterdag van terugkomst kunt u uw kind komen halen op het kampterrein om 11.00 uur.


   

Kosten

Kinderkamp wordt deels bekostigd vanuit de subsidie van de gemeente Borsele. Dit is echter niet voldoende om alle kosten te dekken. We proberen dan ook op andere manieren inkomsten te verkrijgen door bijvoorbeeld verhuur van tenten en het houden van acties. Hierdoor kunnen we het kampgeld laag houden en zijn de kosten €105,- voor het eerste kind en € 100,- voor het eventueel tweede of derde kind uit één gezin. Voor dit bedrag krijgt uw kind van maandag t/m zaterdag kost, inwoning en een volledig dagprogramma. Tevens krijgt u toegang tot een beveiligde website waar circa 100 foto’s van de week op gepubliceerd worden.

Voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal-minimum is het mogelijk om 50% korting van Kinderkamp Borsele te krijgen. Tevens zou u in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding uit het declaratie fonds van GR de Bevelanden en/of Stichting Leergeld. Uw kind krijgt dan ook voorrang bij de lotingsprocedure. Wilt u in aanmerking komen voor de 50% korting, dan kunt u dit aangeven op het opgaveformulier. Gegevens hieromtrent worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Wanneer uw kind tijdens de week vertrekt, door bijvoorbeeld heimwee of andere omstandigheden is er geen restitutie mogelijk.

Aanmelding

Wanneer er meer kinderen zijn aangemeld voor een kampweek dan er plaatsen zijn, wordt er gekeken wie er mee mag door middel van een loting. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met samen opgegeven vriend(innet)jes. Voor het vlot verwerken van de opgaven is het handig dat de namen van vriend(innet)jes op het aanmeldformulier ingevuld worden. Er kunnen maximaal vier kinderen in een tent.

Geef op het opgavenformulier ook een tweede en derde keus aan. Dit vergroot de kans dat uw kind mee kan op kamp.

Een kampweek duurt van maandagmorgen 9.00 uur tot zaterdagmorgen 11.00 uur. Het is niet wenselijk uw kind later te brengen of eerder op te halen. Dit is voor uw kind en de groep niet fijn. Houd hier rekening mee bij opgave!!

Eind mei krijgt u bericht of uw kind wel of niet mee kan. Als uw kind mee kan, krijgt u een brief waarin informatie vermeldt staat over tijd, plaats van vertrek, bagage e.d. Na het ontvangen van deze bevestigingsbrief verwachten wij dat uw kampgeld zo spoedig mogelijk wordt overgemaakt.

     

Bijzonderheden

Mochten er nog bijzonderheden zijn, geef dit dan bij opgave aan ons door. We bedoelen dan zowel bijzonderheden op het gebied van medicijngebruik, bedplassen of een dieet als bepaald gedrag of familieomstandigheden.

Verzekeringen

Tijdens de kampweken hebben wij een ongevallenverzekering afgesloten.

Wij verwachten dat als u andere kinderen dan uw eigen kinderen vervoerd in bezit bent van een inzittendenverzekering.

    

Wij gebruiken cookies zodat we jullie een goede website kunnen bieden.