GESCHIEDENIS EN ONTSTAAN “Kinderkamp Borsele “

Bij de gemeentelijke herindeling van 1970 ontstond de gemeente Borsele uit een aantal kleine gemeentes in de zak van Zuid-Beveland. Om het welzijnswerk, cultuur e.d. te structureren en verder op poten te zetten werd de “Stichting Opbouw West-Zuid-Beveland” in het leven geroepen. In 1973 was Philip Pontenagel (Pastoor in Ovezande) bestuurslid van deze stichting. Samen met de opbouwwerker van de stichting Cor van Woercom nam hij het initiatief om kindervakantiekampen te organiseren voor de jeugd uit de gemeente Borsele. In het bijzonder waren de kampen bedoeld voor kinderen van ouders die om financiële of praktische reden ( geen vakantie in de schoolvakantietijd) niet op vakantie konden. Voor o.a. het vinden van vrijwilligers werd contact gezocht met “stichting Katholiekjeugdwerk Zeeland” welke in het zelfde gebouw gehuisvest was, het oude gemeentehuis van Baarland.Medewerker bij deze stichting was op dat moment Jacques Uitterhoeve. Met zijn drieën organiseerden zij 3 weken kamp in de eerste 3 weken van de schoolvakantie van 1974. Als voorbeeld dienden de kampen van de H.B.S. in Goes die in de jaren zestig werden georganiseerd, en waarvan de tenten in het bezit waren van pastoor Pontenagel. Als locatie werd een terrein gevonden met een blokhut in de bossen van st. Marie in Huybergen. De kampweken van 1974 waren zeer geslaagd, en kregen een vervolg in de volgende jaren.

Bij het vertrek van Cor van Woercom  als medewerker van de stichting in 1976 werd een werkgroep gevormd van ongeveer 10 vrijwilligers die in het vervolg de organisatie voor hun rekening namen. Voor subsidie en administratieve ondersteuning bleven zij een onderdeel van de stichting. In 1986 werd de “Stichting Opbouw West-Zuid-Beveland” opgeheven, en vervangen door “Borsels orgaan voor samenlevingsopbouw” kortweg B.O.S. genoemd. Vanaf dat moment kregen we hiervan subsidie en administratieve ondersteuning.

 

Toen in 1988 de bossen waar het kamp werd gehouden van eigenaar wisselden mocht er niet meer in gekampeerd worden, en moesten we op zoek naar een ander terrein. Dit werd gevonden bij Onze lieve vrouw ter duinen in Ossendrecht. Het kamperen op dit terrein was wel heel anders dan in Huybergen, de tenten stonden niet meer tussen de bomen, maar op een grasveld, en er was geen blokhut om in te koken e.d. Dit vergde de nodige aanpassingen in het materiaal, zo werden er door de werkgroep twee bouwkeetjes gekocht, een om in te koken, en een voor de hoofdleider en de stencilmachine. Toen in 1992 pastoor Pontenagel kwam te overlijden kwamen ook de tenten in bezit van de werkgroep.

Door veranderde inzichten bij de gemeente Borsele kwam er in 2000 een einde aan het bestaan van het Borsels orgaan voor samenlevingsopbouw. Hiermee verloor het kamp zijn subsidiegever, en was de werkgroep genoodzaakt een zelfstandige stichting op te richten. “Stichting Kinderkamp Borsele “. Hierdoor kan het kamp zelf subsidie aanvragen bij de gemeente.

 

 

 

Als er vanaf 2007 ook niet meer in Ossendrecht gekampeerd mag worden moeten we weer op zoek naar een nieuw terrein. Na een uitgebreide zoektocht door West- Brabant en zelfs België zijn we terecht gekomen bij de  familie  Kuijlaars in Wintelre bij Eindhoven.

Door alle jaren heen is de opslag van ons materiaal al een permanente zorg. Na veel zoeken, en vragen bij de gemeente komt er in 2008 een oplossing. Vanaf dit jaar kunnen we gebruik maken van de voormalige brandweerkazerne aan de Noordsingel in Borssele. Een van de eerste activiteiten die we hier ondernemen is het bouwen van een nieuwe keuken.

Sinds 2007 kamperen we al bij familie Kuijlaars. In 2014 vierden we ons 40 jarig jubileum, dat hebben we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan!

 

Wij gebruiken cookies zodat we jullie een goede website kunnen bieden.