Data kamp 2020

Wat? Datum Tijd
Open dag
Voorjaarsvergadering 15 mei 19:30
Voorbereidingsweekend 6 juni 10:30 Wintelre
Opbouwweekend zaterdag 11 juli en 12 juli  10:30 Wintelre
Week 1 zaterdag 11 juli t/m zondag 19 juli
Week 2 zaterdag 18 juli t/m zondag 26 juli
Week 3 zaterdag 27 juli t/m zondag 2 augustus
Afbreekweekend zaterdag 1 augustus en zondag 2 augustus
Najaarsvergadering 26 september

 

Op de jaarlijkse voorjaarsvergadering komt de staf bij elkaar. Op deze avond wordt er onderling kennis gemaakt en worden de thema’s voor de kampweken bedacht.

Een aantal weken voordat de kampweken beginnen vind het voorbereidingsweekend plaats. De staf kampeert dan een dag op het kampterrein, de thema’s worden dan verder uitgewerkt. Je aanwezigheid tijdens de vergadering en het voorbereidingsweekend is erg belangrijk.

Van de stafleden die de eerste week meegaan op kamp wordt verwacht dat ze helpen opbouwen. Van hen die de laatste week meegaan, dat ze helpen afbreken. Dit duurt tot het eind van de zaterdagmiddag, daarna is het mogelijk om te blijven eten of te blijven slapen.

Op de najaarsvergadering worden de kampweken met elkaar nabesproken en is er tijd om herinneringen op te halen.

Tijdens iedere kampweek gaan 17 vrijwilligers mee om de kinderen een leuke week te bezorgen. Om als staflid mee te mogen op kamp, moet je minimaal 18 jaar oud zijn en in het bezit van een VOG. Deze kan via Kinderkamp Borsele gratis worden aangevraagd.

  • Elf stafleden besteden hun energie aan het organiseren en begeleiden van spelletjes. Ook krijgt ieder kinderstaflid één of meerdere tentjes toegewezen, voor deze kinderen is dit staflid het eerste aanspreekpunt en kijkt gedurende de week wat extra naar hen om.
  • Drie kookstafleden zorgen voor de maaltijden en versnaperingen door de dag heen.
  • De financiële man of vrouw doet de boodschappen en verkoopt de kaartjes die de kinderen naar huis kunnen sturen.
  • De algemene dienst zorgt voor de materialen voor de spelletjes en voor het spelmateriaal voor de kinderen in hun vrije tijd. Ook spoedreparaties aan luchtbedden en tenten komen voor de rekening van de algemene dienst.
  • Tenslotte is de hoofdleider voor het kamp begint verantwoordelijk voor het maken van een verdelingen van de kinderen en stafleden over de tentgroepen. Tijdens de kampweek houdt de hoofdleider overzicht, zit de vergaderingen voor, maakt de kampkrant en is aanspreekpunt voor de ouders en stafleden wanneer er bijzonderheden zijn.

Reiskosten worden in vele gevallen vergoed. Tijdens de kampweken zijn de drankjes voor eigen rekening, verder zijn er geen kosten aan verbonden.

 

Wij gebruiken cookies zodat we jullie een goede website kunnen bieden.